CLB is dè expert op het gebied van akoestische bewaking en levert ondersteuning voor personeel om de kwaliteit van zorg te verhogen en de privacy van de bewoners te verbeteren, terwijl de operationele kosten worden verlaagd.

MISSIE

Het realiseren van duurzame groei door het bieden van innovatieve oplossingen die resulteren in volledige klanttevredenheid bij zorginstellingen, zorgverleners en alle mensen waar zij voor zorgen.

VISIE

Betere zorg door innovatie.

Wij passen iedere dag de beste technologie, producten, kennis en diensten toe om onze klanten en de maatschappij te geven wat hen toekomt: de best denkbare zorgoplossingen.

KERNWAARDEN

Care, Act, Deliver

Onze visie wordt ondersteund door kernwaarden die embedded zijn in onze organisatie en het fundament van onze handelingen zijn:

CLB_Value_Care

Zorgvuldig - We Care

  • We geven om alles wat we doen en de mensen waar we het voor doen.
  • We gaan zorgvuldig om met onze klanten, medewerkers en de omgeving waarin wij leven.
  • We handelen integer in eenieders belang.
CLB_Value_Act

Betrokken – We Act

  • We zijn betrokken, toegewijd en leggen de lat hoog.
  • We verdiepen ons in de klant en werken met alle betrokkenen aan een duurzame, betrouwbare en veilige oplossing.
  • Onze medewerkers worden aangemoedigd om proactief bij te dragen aan het perfectioneren van onze producten en diensten.
CLB_Value_Deliver

Professioneel - We deliver

  • Wij leveren wat we beloven.
  • We beseffen de impact van onze producten en diensten en handelen daarbij grondig, zorgvuldig en aandachtig.
  • Wij willen de beste prestatie leveren, elke dag weer.

Kwaliteit

Door in eigen huis te ontwikkelen en produceren, hebben we de volledige controle over de kwaliteit van onze producten. We zijn trots op onze EN-ISO-13485 certificering.

EN-ISO 13485:2016 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor een organisatie die moet kunnen aantonen dat zij in staat is medische hulpmiddelen en daarmee samenhangende diensten te leveren die op consistente wijze voldoen aan de eisen van klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Een Notified Body, in ons geval BSI, ziet toe op de naleving door jaarlijkse geplande en ongeplande audits uit te voeren. Dat wij jaar in jaar uit voldoen aan deze standaard is een objectieve bevestiging dat we onze processen onder controle hebben en voortdurend investeren in verdere verbeteringen.

Door de EN-ISO 13485 certificering kunnen wij conform MMD/92/42/EEC annex II, klasse IIb medische hulpmiddelen voor de distributie van medische alarmen zelf van een CE-markering voorzien.

ISO13485-2aISO13485-2b
MDD-annex-II-3aMDD-annex-II-3b

Integratiepartners

CLB’s Akoestische Bewaking en verpleegoproepsystemen zijn beschikbaar in vijf landen. Alle gecertifieerde dealers zijn specifiek getraind voor het installeren, configureren en onderhouden van CLB’s Akoestische Bewaking.

Engeland

Nederland

Spanje

België

Duitsland

Over de CLB Groep

CLB is een familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar innovatieve systemen voor de zorg levert. Onze know how, producten en diensten hebben hun weg gevonden naar verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en justitiële instellingen.

Door voortdurend in dialoog te zijn met de markt, onze klanten en mensen waar zij voor zorgen, zijn wij in staat om proactief te innoveren. Hierdoor blijven onze oplossingen en diensten een antwoord op de behoefte van de markt, of liever nog: gaan we verder dan enkel het antwoord.

Meer over CLB Group..