Akoestische Bewaking helpt personeel om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zorgt voor betere privacy voor bewoners en levert kostenbesparingen op.

Voordelen voor uw organisatie

Acoustic-Monitoring-Faster-Response

Snellere reactie

In plaats van routinematige zorgrondes te lopen, blijft het personeel op een centrale plek die gemiddeld gezien dichter bij de kamers is. Cliënten die aandacht nodig hebben kunnen zo sneller worden bereikt.
Acoustic-Monitoring-Faster-ROI_PND

Snelle terugverdientijd

Kostenbesparingen die voortkomen uit efficiënter personeelsinzet zorgen ervoor dat het systeem zichzelf terugbetaald in een relatief kort tijdsbestek en zal ook daarna al zijn voordelen blijven opleveren.

Acoustic-Monitoring-Prevent-Falls

Valpreventie

Vroegtijdige alarmering stelt het personeel in staat proactief te acteren voordat een vooral zich voordoet. Dankzij deze proactiviteit wordt het aantal valincidenten met wel 50% gereduceerd.
Acoustic-Monitoring-Reduced-Costs_PND

Kostenbesparing

De verhoogde efficiency van het personeel levert kostenbesparende mogelijkheden op.
Acoustic-Monitoring-better-level-of-care

Verhoogde zorgkwaliteit

Aangezien personeel niet actief naar zorgsituaties op zoek hoeft te gaan, kunnen zij meer tijd steken in het verlenen van zorg op plekken waar het nodig is.
Acoustic-Monitoring-improve-CQC

Verbeter uw recensies

Het verbeteren van de zorg is niet alleen goed voor uw bewoners, het ondersteunt ook uw reputatie.
Acoustic-Monitoring-Better-Information

Beter geïnformeerd

In plaats van momentopnames tijdens zorgrondes, is er met AB een beeld van het verloop van de gehele nacht. Dit geeft meer inzicht in het gedrag en de zorgbehoefte van bewoners.
Acoustic-Monitoring-Efficient-Staff-Deployment

Effectieve inzet van medewerkers

Efficiëntere zorgverlening maakt een effectievere inzet van medewerkers mogelijk.

Voordelen voor bewoners

Acoustic-Monitoring-Better-Sleep-Cycles

Betere nachtrust

Bewoners kunnen rustig doorslapen zonder periodiek gestoord te worden door zorgrondes.
Acoustic-Monitoring-Better-Attention

Meer aandacht

Het vervallen van improductieve rondes geeft tijd om aandacht te geven aan de individuele zorgbehoefte van de bewoner.
Acoustic-Monitoring-Timely-Care

Adequate zorg

Het wegnemen van het tijdsinterval tussen periodieke rondes zorgt ervoor dat zorgsituaties worden opgemerkt zodra deze plaatsvinden. Hierdoor kan er sneller zorg worden verleend wanneer dat nodig is.
Acoustic-Monitoring-Protect-Privacy

Bescherm privacy

Het wegvallen van onnodige routine checks zorgt voor minder inbreuk op de privacy van de bewoner.

Geweldspreventie

Akoestische Bewaking luistert continue naar tekenen van nood en agressie en alarmeert collega’s direct wanneer nodig. Deze discrete en altijd presente bewaking is daarmee een effectief afschrikmechanisme voor cliënten met potentie tot agressief gedrag.

Acoustic-Monitoring-Prevent-Abuse

Voorkom mishandeling

Geluidssignalen van agressieve situaties zijn moeilijker te maskeren dan visuele signalen. Wetende dat mishandeling automatisch wordt gedetecteerd, gerapporteerd en opgenomen kan potentiële overtreders proactief afschrikken.
Acoustic-Monitoring-Detect-Aggression

Detectie van agressie en nood

Akoestische Bewakingssystemen kunnen door middel van intelligente technologieën geluidstypes en –patronen identificeren die voorkomen bij agressief of noodlijdend gedrag. In zulke situaties worden er direct alarmberichten verstuurd naar collega’s en, wanneer gewenst, kan er ook een videoverbinding worden opgezet.
Acoustic-Monitoring-Protect-Privacy

Bescherm privacy

Doordat Akoestische Bewaking in staat is om ongewenste situaties automatisch te identificeren, is menselijke interventie enkel nodig wanneer zulke situaties zich voordoen. Dit geeft cliënten een hogere mate van privacy dan bij videobewaking, waar continue menselijk toezicht is vereist.
Acoustic-Monitoring-Safeguard-Staff

Bescherming van personeel

Akoestische Bewaking heeft ook voordelen voor personeel aangezien de agressie van cliënten detecteert en registreert en daarmee als bewijs kan dienen bij valse aangiftes tegen personeel.

Preventie van mishandelingen met video versus audio

Het diagram hieronder vergelijkt de preventie en detectie van mishandelingen met Akoestische Bewaking tegenover videobewaking.


Videotoezicht

Akoestische Bewaking

Personeelsalarmering

Oproepen alleen mogelijk door middel van menselijk monitoren van videobeelden.

Monitorsysteem herkent potentiële incidenten en alarmeert collega’s.

Detecteer mishandeling

Visuele aanwijzingen moeten herkend worden door continue menselijke oplettendheid.

Audioanalyse identificeert direct geluiden die gerelateerd zijn aan nood of agressie.

Cliënt privacy

Continue menselijke aandacht is noodzakelijk.

Menselijke aandacht is alleen nodig bij oproepen.