Akoestische Bewaking is vooral geschikt als zorgondersteunende technologie in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Uitermate geschikt als zorgondersteunende technologie voor meerdere sectoren

Doordat Akoestische Bewaking de noodzaak om nachtrondes te maken verminderd of in sommige gevallen volledig elimineert, kunnen bewoners ’s nachts rustig doorslapen terwijl de verpleging volledig geïnformeerd blijft omtrent zorgbehoevende situaties. Met een verminderde werklast en een beter gecentreerde positie, is de verpleging in staat om op een snelle manier een hoge kwaliteit van zorg te leveren in situaties waarin het echt nodig is.

Naast de betere nachtzorg die verleend kan worden, heeft ook de dagzorg profijt van de uitgeslapen bewoners.

Akoestische Bewaking kan worden uitgebreid met een ruime keuze aan sensoren, zoals bewegingssensors, epilepsiematje en deursensoren, om zodoende een alomvattende oplossing te bieden.

Deze voordelen zorgen ervoor dat Akoestische Bewaking kan worden beschouwd als ondersteunende technologie voor zorginstellingen uit diverse domeinen:

Ouderenzorg

 

Voordat bewoners in een verzorgingshuis komen te wonen, hebben de meeste ouderen zelfstandige levens geleid. Privacy en waardigheid staan daarom hoog in het vaandel. Tegelijkertijd hebben zij wel behoefte aan 24/7 parate zorg die snel ter plaatse is wanneer nodig. Dit kan voor moeilijke situaties zorgen voor de zorgverlener, aangezien zij streven naar de beste kwaliteit zorg zonder inbreuk te maken op de privacy van de bewoners. Beleefdheidsprocedures kunnen niet volledig worden nageleefd aangezien het maken van nachtelijke rondes storend is, ongeacht hoe voorzichtig deze worden gedaan.

Dementiezorg

 

Zorginstellingen voor dementie cliënten hebben te maken met zeer specifieke uitdagingen en moeten in de regel meer doen dan het uitvoeren van simpele praktische zorgtaken. Er wordt van deze instellingen verwacht dat zij een veilige omgeving kunnen bieden die de onafhankelijkheid van de bewoners maximaliseert en gelijktijdig de privacy van de bewoners respecteert. Akoestische Bewaking helpt dit te bewerkstelligen.

Zorg voor verstandelijk gehandicapten

 

Bewoners met een verstandelijke beperking kunnen snel worden afgeleid of in paniek raken. Zij hebben 24/7 parate zorg nodig die snel ter plaatse kan zijn. Dit kan zorgverleners in een lastige positie manoeuvreren, aangezien zij streven om een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen zonder de bewoners overmatig te storen. Traditionele verpleegoproepsystemen zijn dikwijls niet geschikt voor dit type cliënt, daar zij de functionaliteiten moeilijk kunnen begrijpen en niet in staat zijn om de oproepknoppen te gebruiken wanneer zij hulp behoeven. Akoestische Bewaking kan de oplossing zijn voor bovenstaande kwesties.

Complexe zorg

 

Zorginstellingen met bewoners die zeer complexe zorgbehoeftes hebben, krijgen dikwijls te maken met zeer uiteenlopende uitdagingen. Het garanderen van een hoge zorgkwaliteit, vooral ’s nachts, die aan elke individuele behoefte van de bewoners’ eisen voldoet, kan een grote werkdruk leggen op het personeel. Zorginstellingen voor mensen met complexe behoeftes investeren dikwijls in een reeks aan verschillende ondersteunende technologieën, die opgeteld zeer hoge uitgave kunnen zijn, terwijl niet alle behoeftes worden vervuld. Nachtzorg in het bijzonder kan uitdagende situaties opleveren, zeker als traditionele verpleegoproepsystemen niet toereikend zijn voor cliënten die niet in staat zijn om de oproepknoppen te gebruiken in zorgbehoevende situaties. Akoestische Bewaking kan hierin een uitkomst bieden.

Psychiatrie

 

Psychiatrische zorgverleners worden geconfronteerd met een verscheidenheid aan unieke uitdagingen van bewoners die 24uurs zorg behoeven en soms in extra beveiligde omgevingen zitten. Terwijl deze bewoners in het algemeen een intensief toezicht vereisen, is het daarnaast heel belangrijk om de privacy van de bewoner te respecteren en hun zo zelfstandig mogelijk te laten voelen. Met name de nachtzorg kan een uitdagende omgeving zijn, omdat dit type cliënt een hogere mate van risico met zich meebrengt en daarom vereist elke alarmmelding een onmiddellijke reactie. Akoestische Bewaking kan veel van deze problemen voor u oplossen.

Vraag een referentiebezoek aan