Akoestische Bewaking luistert continue naar de cliënt, zonder deze te storen tijdens het slapen. Dit levert u meer tijd op om adequate zorg te verlenen op plekken waar dit nodig is.

Het dilemma van manager in de zorg

De dynamiek in de zorgsector is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd en de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten.

Bewoners en hun familie stellen hogere eisen aan de zorgverlening en de kwaliteitseisen zijn hoger worden. Daar tegenover staat dat de druk om kosten te verlagen en efficiency te verhogen als maar toeneemt.

Ten tweede is er meer aandacht voor en regelgeving toegespitst op privacy, terwijl de eisen ten aanzien van risicobeheersing en aansprakelijkheid van zorgverleners toenemen.
Zorgontvangers behoeven en verwachten tenslotte steeds meer zorg op maat. Zorg ondersteunende systemen zijn nog veelal dezelfde statische en gesloten systemen, zoals deze jaren geleden ook al aangeboden werden.

Als CLB zijn we ons bewust van de enorme uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan. We zien het als onze plicht elke dag weer een bijdrage te leveren in de vorm van oplossingen die slimmer, flexibeler en duurzamer zijn. Oplossingen waarin zorgontvangers centraal staan en die zorgverleners in staat stellen om betere zorg te leveren.

Oplossingen worden in nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkeld met slechts één doel voor ogen: de best mogelijke zorg leveren aan diegene die het nodig hebben.

Oplossing: Akoestische Bewaking

Akoestische Bewaking waakt continu over bewoners en cliënten zonder ze in hun slaap te storen. Hierdoor kunt u zich richten op het verlenen van zorg in plaats het lopen van controlerondes.

gif

Akoestische Bewaking uitgelegd

Typisch gebruikersscenario

Personeel activeert de Akoestische Bewaking wanneer zij aan de nachtdienst beginnen en deactiveert deze weer in de ochtend. De monitoring kan per afdeling of per cliënt worden ingeschakeld. Alarmen worden verstuurd via de standaard routes die ook worden gebruikt voor mobiele apparaten, zoals Dect handsets en smartphones, of kunnen worden afgelezen op één of meerdere beeldschermen. Verplegend personeel kan ook een spreek-/luisterverbinding openen met de mobiele apparaten of schermen en zodoende contact leggen met de cliënt. Indien gewenst kan het systeem ook overdag gebruikt worden om cliënten met speciale behoeftes te kunnen bedienen.

Respect voor privacy

De privacy van de cliënt staat voorop. Het is daarom belangrijk om privacy procedures te ontwikkelen die discreet gebruik van Akoestische Bewaking ondersteunt. Er kunnen zowel visuele als auditieve indicatoren gebruikt worden om de cliënt op de hoogte te stellen wanneer zij worden uitgeluisterd. Wanneer men het doel en het gebruik duidelijk uitlegt, wordt dit in de regel verwelkomd door zowel de cliënt als zijn of haar familie, omdat dit onnodige verstoring in de nacht helpt te vermijden.

Een vergelijking

Het overzicht hieronder illustreert de voordelen van Akoestische Bewaking in vergelijking met traditionele verpleegoproepsystemen en videobewaking. De vergelijking is gebaseerd op nachtzorg situaties, maar veel voordelen gelden ook voor dagzorg situaties. Beweeg de muis over of klik op een onderwerp voor meer informatie.

Verpleegoproep systeem

Akoestische Bewaking

Videobewaking

Alarm maken

=

+

Effect op slaappatroon van de cliënt

+

+

Effect op de privacy van de cliënt

+

Effect op operationele kosten

+

Zorgverlening wanneer en waar nodig

=

+

+

Geluidsherkenning

Terwijl Akoestische Bewaking in de meeste gevallen de efficiëntie vergroot, kunnen beperkingen van basissystemen zorgen voor ongewenste alarmen door omgevingsgeluiden. Geluiden als spoelende toiletten, regen, muziek en sirenes kunnen gemakkelijk assistentie behoevende alarmen activeren, ondanks dat het geluid niet relevant is voor de assistentie behoeftes van de cliënt.

Traditionele Akoestische Bewakingssystemen genereren alarmen op basis van volumedrempels (eerste generatie) of volume-over-tijd drempels (tweede generatie). Derde generatie Akoestische Bewaking bouwt hierop voort door de toevoeging van het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende type geluiden. Gepatenteerde state-of-the-art technologie in geavanceerde audioanalyse zorgt ervoor dat geluiden kunnen worden uitgefilterd of getoond als lagere prioriteit als deze zijn aangeduid als niet relevant.

  • Door het reduceren van ongewenste alarmen zorgt de derde generatie Akoestische Bewaking ervoor dat personeel zich beter kan focussen op de plek waar de echte behoefte is. Dit heeft een positief effect op de efficiëntie en effectiviteit van de zorg.
  • Tweede generatie Akoestische Bewaking werkt samen met derde generatie. De bewezen betrouwbaarheid van tweede generatie systemen kan nu worden uitgebreid met de techniek van de derde generatie.

Eerste generatie Akoestische Bewaking

Tweede generatie Akoestische Bewaking

Derde generatie Akoestische Bewaking

Voordelen van AB3

Derde generatie Akoestische Bewaking bouwt voort op voordelen van akoestische bewaking.

Acoustic-Monitoring-Reduced-Workload

Verminderde werkdruk

Acoustic-Monitoring-Better-Prios

Verbeterde prioritering

Acoustic-Monitoring-Efficient-Staff-Deployment

Efficiëntere inzet van personeel

Acoustic-Monitoring-better-level-of-care

Gerichte zorgverlening

CLB Verpleegoproepsysteem

Het moderne Verpleegoproepsysteem van CLB is IP-gebaseerd en uitermate geschikt om met akoestische voor gebruik in verpleeg- en ziekenhuizen. Door decennia lange ervaring met kritische communicatiesystemen in de zorg samen te smelten met de nieuwste technologie, is er een systeem ontstaan dat verplegend en verzorgend personeel helpt hun zorgverlening te richten op die situaties die het hardste om hun aandacht vragen.

CLB producten worden ontwikkeld en geproduceerd conform richtlijnen en standaarden die gelden voor medische hulpmiddelen. Gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, uitbreidbaarheid en eenvoudig te installeren en onderhouden zitten in de DNA van het systeem. Niet voor niets is het de voorkeurskeuze van vele zorgorganisaties.

Acoustic-Monitoring-Feature-User-Friendly

Gebruiksvriendelijk

Doordacht ontwerp maakt de modules eenvoudig te bedienen.
Acoustic-Monitoring-Feature-Config-Layout

Configureerbaar

De knoppen en functionaliteit per module kan worden afgesteld voor iedere situatie.
Acoustic-Monitoring-Feature-Multiple-Call-Levels

Oproepniveaus

Verschillende oproepniveaus bepalen de urgentie en afhandeling van de oproep.
Acoustic-Monitoring-Feature-Remote-Update

Toegang op afstand

Continue bewaking en de mogelijkheid tot updates op afstand optimaliseren de beschikbaarheid, terwijl onderhoudskosten worden gereduceerd.
Acoustic-Monitoring-Feature-Fail-Safe

Betrouwbaar

Een fout of storing in een module wordt onmiddellijk ontdekt en gemeld.
Acoustic-Monitoring-Feature-Reassurance

Geruststellend

De LED-verlichting van modules geven ter geruststelling weer dat een oproep ontvangen is.
Acoustic-Monitoring-Feature-Peripherals

Randapparatuur

Veel voorkomende sensoren en randapparatuur kunnen door het systeem worden geïntegreerd.
Acoustic-Monitoring-Feature-Cleanable

Eenvoudig te reinigen

Een gladde structuur en sterke materialen maakt het schoonmaken met de meest voorkomende schoonmaakmiddelen eenvoudig.